جدید ارزان شد! سیر تا پیاز کنکور عمومی و پایه (مجموعه سؤالات) انتشارات اخوان

سیر تا پیاز کنکور عمومی و پایه (مجموعه سؤالات) انتشارات اخوان

اطلاعات این محصول :

مشخصات نشر : تهران اخوان ورنوس 1398-99

مشخصات ظاهری : 498 ص

نوبت چاپ : چهارم 1398-99

شابک : 0-5-94213-600-978

شماره کتابشناسی ملی : 3342263

مؤلفان و نویسندگان : گروه آموزشی مهندس اخوان

80,000 تومان

64,000 تومان

9999 قلم

ویژگی های این محصول :

ناشر متفات کتاب های هنرستان

مجموعه تست سیر تا پیاز کنکور عمومی و پایه فتی حرفه ای و کاردانش

چاپ چهارم همراه با سؤالات کنکور 98