نماد اعتماد الکترونیکی

خط فکری دین و زندگی دهم دریافت

بانک کتاب 

مولفان: وحیده کاغذی

انتشارات: دریافت

تعداد صفحه: 120

چاپ: 97

شابک: 3-79-6193- 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی: 5159499

15,000 تومان

110 قلم

این کتاب شامل:

  • آموزش کتاب درسی و پوشش مباحث جدید
  • پرسش های چهار گزینه ای
  • جواب های کاملا تشریحی

footerbottom