جدید ارزان شد! زنگ حل مسئله همگام با ریاضیات کانگورو 1

زنگ حل مسئله همگام با ریاضیات کانگورو 1راهنمای معلمان و والدین

اطلاعات این محصول :

مشخصات ظاهری : 23ص مصور جدول نمودار 22*29 س م 

مشخصات نشر : تهران انتشارات فاطمی 1399

نوبت چاپ : چهارم 1399

شابک : 9-897-318-964-978

شماره کتابشناسی ملی : 4346137

مؤلفان و نویسندگان : سرکار خانم هدیه برزگر

10,000 تومان

8,000 تومان

9999 قلم