جدید ارزان شد! هندسه فاطمی

هندسه فاطمی

اطلاعات این محصول :

مشخصات نشر : تهران انتشارات فاطمی 1399

مشخصات ظاهری : 201ص مصور 

نوبت چاپ : چهارم 1396

شابک : 5-329-318-964-978

شماره کتابشناسی ملی : 852410

مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای جاوید ولیدشتی

15,000 تومان

12,000 تومان

9999 قلم