جدید ارزان شد! فیزیک پایه سیالات حرارت و امواج جلد دوم فاطمی

فیزیک پایه سیالات حرارت و امواج جلد دوم فاطمی

اطلاعات این محصول :

مشخصات نشر : تهران انتشارات فاطمی 1399

مشخصات ظاهری : مصور رنگی جدول نمودار 576ص

نوبت چاپ : شانزدهم 1399

شابک : 0-001-318-964-978

شماره کتابشناسی ملی : 752054

مؤلفان و نویسندگان : فرانک ج بلت

38,000 تومان

30,400 تومان

9999 قلم