نماد اعتماد الکترونیکی

ارزان شد! ریاضی دهم شهاب مبتکران

ریاضی دهم شهاب مبتکران

مولفان: حمیدرضا بیات- کیان کریمی خراسانی - مرتضی خمامی ابدی

انتشارات: مبتکران

چاپ: 97

تعداد صفحه: 432

شابک: 5 - 752 - 359 - 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی: 5010389

44,000 تومان

35,200 تومان

110 قلم

ویژه دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی مدارس استعداد های درخشان و دانش آموزان ممتاز مدارس

  • همراه با آموزش های پیشرفته 
  • تمرین در سطح های ساده و پیشرفته و فوق پیشرفته
  • پرسش های 4 گزینه ای
  • پاسخ نامه های واقعا تشریحی