نماد اعتماد الکترونیکی

ارزان شد! زیست شناسی دهم مبتکران

زیست شناسی دهم مبتکران

مولفان: فواد عبذالله پور - سهیل رحمان پور

انتشارات: مبتکران

چاپ: 97

شابک:9 - 2766 - 07 - 964 - 978

شماره کتابشناسی ملی:4278551

48,000 تومان

38,400 تومان

110 قلم

این کتاب شامل:

  • درسنامه حرفه ای همراه با خلاصه نموداری و ترکیبی است
  • شکل ها با کیفیت
  • جداول و توضیحات کافی برای فهم جزئیات
  • سوال های متنوع برای کنکور