نماد اعتماد الکترونیکی

ارزان شد! زیست شناسی یازدهم مبتکران

زیست شناسی یازدهم مبتکران

مولفان: فواد عبدالله پور - سهیل رحمان پور

انتشارات: مبتکران

چاپ: 97

شابک: 2- 2752 - 07 - 964 - 978

شماره کتابشناسی ملی: 4278551

42,000 تومان

35,700 تومان

110 قلم

این کتاب شامل: 

  • درسنامه حرفه ای همراه با خلاصه نموداری و ترکیبی است
  • شکل ها با کیفیت
  • جداول و توضیحات کافی برای فهم جزئیات
  • سوال های متنوع برای کنکور

footerbottom