جدید ارزان شد! پرسش های چهار گزینه ای شیمی دهم جلد دوم مبتکران

تست شیمی دهم (جلد دوم) مبتکران

110,000 تومان

88,000 تومان

9992 قلم

تست شیمی دهم (جلد دوم) مبتکران

تست‌های بسیار مهم يا وی.آی. تی :

این تست‌ها با دقت و وسواس فراوان انتخاب شده‌اند، تست‌هایی که حل آن‌ها برای شما بسیار حساس، حیاتی و مهم است و حل نکردن آن‌ها مساوی با فاجعه!

تست‌های دسا (دومین سطح اهمیت):

این تست ها بعد از تست های V.I.T در سطح دوم اهمیت قرار دارند.

 تست‌های (آسان، متوسط، سخت، خیلی سخت):

در پاسخ‌نامه‌س تشریحی اين كتاب، در كنار هر پاسخ تشریحی، علایمی را به‌كار برده‌ايم تا برای شما مشخص شود تستی را كه درست يا غلط زده‌ايد از نظر سختي در چه حدی است.

همچنین جلد اول این کتاب را از لینک مقابل تست شیمی دهم (جلد اول) مبتکران خریداری نمایید.

تست شیمی دهم جلد دوم مبتکران
بهمن بازرگان
مبتکران
دوم متوسطه
دهم
1398
672ص
9789640727300