نماد اعتماد الکترونیکی

ارزان شد! پرسش های چهار گزینه ای شیمی دهم جلد دوم مبتکران

پرسش های چهار گزینه ای شیمی دهم جلد دوم مبتکران

مولفان: بهمن بازرگانی

انتشارات: مبتکران

چاپ: 97

تعداد صفحات:652

شابک: 8- 2367 - 07 - 964 - 978

شماره کتابشناسی ملی: 34707

49,000 تومان

41,650 تومان

110 قلم

این کتاب شامل یک جلد پرسش و یک جلد پاسخنامه است.

footerbottom