زبان انگلیسی جامع کنکور نظام جدید مبتکران

اطلاعات این محصول :

مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای دکتر شهاب اناری و جناب آقای مهندس روزبه شهلایی

همراه با واژه نامه رایگان و کلاس تست اینترنتی رایگان (و بینار) با مؤلفان

سه کتاب در یک کتاب + مرور کامل پایه!

به انضمام کنکورهای 98

مشخصات نشر : تهران،مبتکران،1399

مشخصات ظاهری : 464ص.مصور،جدول،نمودار

شابک : 5-2863-07-964-978

شماره کتابشناسی ملی : 5780527

نوبت چاپ : یکصدوچهل و نهم1400

198,000 تومان

168,300 تومان

9814 قلم

زبان انگلیسی جامع کنکور نظام جدید مبتکران

3كتاب در يك كتاب! در اين كتاب تمامی آنچه براي زبان انگليسی كنكور نياز داريد به صورتی كجا ارائه شده است:

1) زبان انگليسی دوازدهم؛ 2) زبان انگليسي سال دهم و يازدهم؛ 3) درك مطلب؛ 4 ) نكات مهم زبان انگليسی سال‌های هفتم تا يازدهم؛ 5) واژه نامة كامل

بخش‌های کتاب كتاب شامل پنج بخش اصلی به شرح زير است:

زبان دوازدهم: شامل 3 درس است كه در هر درس به ترتيب آموزش گرامر، پرسش‌های گرامر با پاسخ تشريحی، آموزش واژگان، پرسش‌های واژگان با پاسخ تشريحي، آموزش تكنيك‌هاي درك مطلب، پرسش‌هاي درك مطلب و كلوزتست با پاسخ تشريحی و آزمون نمونه ارائه شده‌اند.

زبان دهم و يازدهم: درسنامه بسيار كاربردی از گرامر زبان سال‌های دهم و يازدهم به همراه پرسش‌های چهارگزينه‌ای منتخب گرامر و واژگان، جهت مرور عزيزان در بخش دوم كتاب آورده شده است.

درك مطلب: تكنيك‌های برخورد با متون درك مطلب و كلوز به صورت تفكيكی در فصل‌های مختلف كتاب آموزش داده شده و متن‌های تمرينی فراوان داخل فصل‌ها و آزمون‌های نمونه متنوع جهت تمرين داوطلبان گرامی فراهم شده است.

ضميمه: تمامي نكات مهم زبان سال‌های هفتم تا دوازدهم، كليه افعال چندكلمه‌ای، اصطلاحات و هم آيي‌های كتاب‌های در قالب 5 ضميمه در “Vision” و “Prospect”انتهای كتاب گردآوری شده‌اند.

واژه نامه: واژه نامه جيبی هوشمند كنكور به صورت هديه همراه كتاب اصلی تقديمتان شده است.

توصیه می کنیم در ابتدای سال تحصیلی ظرف دو تا سه هفته مروری روی لغات سال های پایه هفتم تا یازدهم داشته باشید.

سال هاست که یادگیری واژگان در قالب لیست های بلند که لغات را بدون هیچگونه دسته بندی و خارج از متن و مثال فقط همراه با معادل فارسی ارائه می دهند شیوه ای ناکارآمد و مردود شناخته شده است.

لذا واژگان هر درس را در سه یا چهار جلسه ی مطالعاتی که هرکدام 30 تا 40 واژه را پوشش می دهند طبقه بندی کرده ایم تا مطالعه شما سازمان یافته تر شود تمام معانی مهم هر واژه همراه با مثال های کاربردی مشتقات آن واژه و نیز مترادف یا متضادهای ضروری آن ارائه و دسته بندی شده است.

در مرحله ی بعد پرسش های چهارگزینه ای سطح اول و پرسش های مربوط به حاشیه ی کتاب درسی صورت تمرینات و کتاب کار را صفحه به صفحه بدون گرفتن وقت و با تاکید به بعد آموزشی و سپس سؤالات کنکور را با گرفتن وقت و با تاکید به بعد آزمونی حل و بررسی کنید.

در هر نوبت که تست واژگان می زنید نهایتا 80 تا 100 تست را حل و بررسی نمائید در ضمن حل سؤالات نوادگان شکسپیر را فقط به داوطلبان خیلی قوی که دنبال درصد 90 تا 100 هستند و نیز داوطلبان کنکور اختصاصی زبان توصیه می نمائیم.

زبان انگلیسی جامع کنکور مبتکران
شهاب اناری،روزبه شهلایی
مبتکران
دوم متوسطه
دهم+یازدهم+دوازدهم
1398
464ص
9789640728635