جدید ارزان شد! شیمی دهم تک جلدی مبتکران

شیمی دهم تک جلدی مبتکران

118,000 تومان

94,400 تومان

9989 قلم

شیمی دهم تک جلدی مبتکران

– ارائه ایستگاه های درس و نکته 

-در پاسخ نامه تشریحی این کتاب ، نکته های کلیدی و مهم در قالب ایستگاه های درس و نکته بیان شده اند .

– ارائه تست های بسیار مهم یا وی آی پی

– ارائه تست های دسا ( دومین سطح اهمیت )

– ارائه تست های آسان ، متوسط ، سخت و خیلی سخت

شیمی دهم تک جلدی مبتکران
بهمن بازرگان
مبتکران
دوم متوسطه
دهم و یازدهم و دوازدهم
1398
672ص
9789640729182