جدید ارزان شد! تست شیمی یازدهم (تک جلدی) مبتکران

تست شیمی یازدهم (تک جلدی) مبتکران

اطلاعات این محصول :

مشخصات نشر : تهران مبتکران 1399

مشخصات ظاهری : 776ص مصور جدول نمودار

شابک : 0-1795-07-964-978

نوبت چاپ : 1400

شماره کتابشناسی ملی : 5806654

مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای بهمن بازرگانی

260,000 تومان

221,000 تومان

9995 قلم

تست شیمی یازدهم (تک جلدی) مبتکران

مطالب این کتاب به صورت زیر تقسیم بندی شده است:
1- درس و نکته: در پاسخنامه تشریحی این مجموعه، نکته‌های کلیدی و مهم در قالب ایستگاه‌های درس و نکته بیان شده‌اند که با مطالعه دقیق این ایستگاه‎ها، عصاره‌ی جان کتاب درسی همراه با نکته‌های مستتر در آن به کالبد شما منتقل می‌شود.
2- تست‌های بسیار مهم وی آی تی: این تست‌ها با دقت و وسواس فراوان انتخاب شده‌اند، تست‌هایی را نشان میدهند که حل آن‌ها برای شما بسیار حساس، حیاتی و مهم است و حل نکردن آن‌ها مساوی با فاجعه!
3- طرح آموزشی کارتونی: در این قسمت سعی کرده ایم برخی از مطالب و مفاهیم کلیدی مطرح شده در کتاب درسی را به زبان کارتونی بیان کنیم تا این مطالب و مفاهیم بهتر در ذهن و حافظه ی خوانندگان این کتاب جا بیفتد.
4- مناظره با دانش‌آموزان وسؤال‌های متداول دانش‌آموزی: یکی از موثرترین روش‌های آموزشی، روش مباحثه یا مناظره‌ی علمی است. در این کتاب، گاهی مطالب به صورت یک مبحث و مناظره‌ی زنده ارایه میشود.
5- تست‌های (آسان، متوسط، سخت، خیلی سخت)

تست شیمی یازدهم تک جلدی مبتکران
بهمن بازرگانی
مبتکران
دوم متوسطه
یازدهم
1398
720
9789640717950