درک متن انگلیسی به زبان ساده (نظام جدید) مبتکران

اطلاعات این محصول :

مشخصات نشر : تهران مبتکران 1399

مشخصات ظاهری : 344 مصور جدول

نوبت چاپ : هفتاد و سوم 1399

شابک : 9-2034-07-964-978

شماره کتابشناسی ملی : 5817585

مؤلف و نویسنده : جناب آقای دکتر شهاب اناری و جناب آقای روزبه شهلایی

88,000 تومان

70,400 تومان

9993 قلم

درک متن انگلیسی به زبان ساده (نظام جدید) مبتکران

A: تکنیک‌ها و مهارت‌های متن خوانی

B: درک مطلب‌های سطح‌بندی شده مرتبط با موضوعات کتاب‌های درسی ویژن (متوسطه دوم)

C: درک مطلب‌های سطح‌بندی شده شبیه‌ساز کنکور سراسری

D: آموزش کلوز تست

E: کلوز تست‌های سطح‌بندی شده مرتبط با موضوعات کتاب‌های درسی ویژن (متوسطه دوم)

F: کلوز تست‌های سطح‌بندی شده شبیه‌ساز کنکور سراسری

G: درک مطلب و کلوز تست‌های آخرین کنکور برگزار شده

ضمیمه1: حروف ربط

ضمیمه2: واژگان خارج از کتاب کلوز تست و متن‌های کنکورهای سراسری

درک متن انگلیسی به زبان ساده مبتکران
شهاب اناری، روزبه شهلایی
مبتکران
کلیه رشته ها
1398
475
9789640720349