جدید ارزان شد! فارسی نهم طالب تبار مبتکران

فارسی دهم طالب تبار مبتکران

کتاب فارسی دهم طالب تبار مبتکران

مؤلف : حمید طالب تبار

انتشارات :مبتکران

شابک : 9789640723883

مشخصات ظاهری : 420 صفحه

نوبت چاپ : 98

88,000 تومان

70,400 تومان

9993 قلم

کتاب فارسی دهم مبتکران طالب تبار

فارسی دهم از مهمترین دروس در این پایه به شمار میرود. از این روکتاب فارسی دهم مبتکران طالب تبار دارای ویژگی های زیر برای شما مفید خواهد بود :

  • شرح و مهنی تمام بیت ها و نثرهای کتاب درسی
  • بررسی آرایه های ادبی و دستور زبان فارسی
  • پرسش های چهارگزینه ای درس به درس
  • پاسخ تشریحی کارگاه متن پژوهشی
  • پوشش تست های کنکور
  • تست های فراتر از کتاب درسی
  • ویژگی ها