جدید حراج! مسابقات عربی قرآن و پیامهای آسمان هشتم

مسابقات عربی قرآن و پیامهای آسمان نهم مرشد مبتکران

بانک کتاب

انتشارات :مبتکران

نوبت چاپ : 98

68,000 تومان

54,400 تومان

9999 قلم

کتاب مسابقات عربی قرآن و پیامهای آسمان نهم مرشد مبتکران
یادآوری مباحث ششم و هفتم با ۱۵۰ تست
بررسی همه درس های از نظر ترجمه لغت به لغت
دارای پاسخ تشریحی کامل همراه با نکات
شامل نکات مهم درس به درس پیام های آسمان
بیش از ۱۰۰۰ تست
پوشش تست های سه سال اخیر تیزهوشان