جدید ارزان شد! تست شیمی دوازدهم جلد دوم مبتکران

تست شیمی دوازدهم جلد دوم مبتکران

اطلاعات این محصول :

مشخصات نشر : تهران مبتکران 1399

مشخصات ظاهری : 555 ص مصور جدول نمودار

شابک : 5-2269-07-964-978

شماره کتابشناسی ملی : 5741606

نوبت چاپ :  1400

مؤۀفان و نویسندگان : جناب آقای بهمن بازرگانی

172,000 تومان

146,200 تومان

9930 قلم

تست شیمی دوازدهم جلد دوم مبتکران

ویژگی های این کتاب:

  • درس و نکته:

دارای پاسخنامه تشریحی و نکته‌های کلیدی و مهم 

این تست‌ها با دقت و وسواس فراوان انتخاب شده‌اند، تست‌هایی را نشان میدهند که حل آن‌ها برای شما بسیار حساس، حیاتی و مهم است و حل نکردن آن‌هایعنی نداشتن تسلط کافی به تست های شیمی

  • تست‌های دسا (دومین سطح اهمیت):

این تست‌ها بعد از تست های V.I.T در سطح دوم اهمیت قرار دارند.دسته‌ی سوم نيز تست‌های بدون علامت هستندكه دارای پايين ترين سطح اهميت می‌باشند.

  • طرح آموزشی کارتونی:

مطالب و مفاهیم کلیدی مطرح شده در کتاب درسی را به زبان کارتونی بیان شده اند تا این مطالب و مفاهیم بهتر در ذهن و حافظه‌ی خوانندگان این کتاب جا بیفتد.

  • مناظره با دانش‌آموزان وسؤال‌های متداول دانش‌آموزی:

یکی از موثرترین روش‌های آموزشی، روش مباحثه یا مناظره‌ی علمی است. در این کتاب، گاهی مطالب به صورت یک مبحث و مناظره‌ی زنده ارایه می‌شود.

  •  تست‌های (آسان، متوسط، سخت، خیلی سخت)

می توانید برای خریدن جلد اول این کتاب از لینک مقابل تست شیمی دوازدهم جلد اول مبتکران خرید نمایید.

تست شیمی دوازدهم جلد دوم مبتکران
بهمن بازرگان
مبتکران
دوم متوسطه
دوازدهم
1398
568
9789640722695