جدید ارزان شد! فارسی جامع کنکور (دهم و یازدهم و دوازدهم)مشاوران

فارسی جامع کنکور (دهم و یازدهم و دوازدهم)مشاوران

129,000 تومان

103,200 تومان

100 قلم

فارسی جامع کنکور (دهم و یازدهم و دوازدهم) مشاوران

درسنامه ها طبق تقسیم بندی کتاب درسی در سه قلمرو آمده و هر متن از هر سه زاویه بررسی شده است

درسنامه ها تا حد امکان جامع و مفصل است

مطالب زبانی یا ادبی هم در تست ها و هم در درسنامه ها با دلیل ذکر شده اند

پاسخ تست ها تشریحی و بیشتر با ذکر رد گزینه ها یا اثبات پاسخ هاست

واژه های مهم املایی در پایان هر درس در قالب یک تمرین مشخص شده است

میتوانید این کتاب را از بانک کتاب بطور رایگان سفارش دهید در صورتیکه خرید بالا 100 هزار تومان داشته باشید و  از مزایای ارسال رایگان کتاب بهره مند شوید.

فارسی جامع کنکور مشاوران
مهدی کرانی
مشاوران
دوم متوسطه
دهم و یازدهم و دوازدهم
1398
560ص
9786002182005