جدید 20 آزمون زیست شناسی تک رقمی ها شبیه ساز کنکور کلک معلم

زیست تک رقمی ها

بانک کتاب 

زیست تک رقمی ها شبیه ساز کنکور

مولفان: پوریا آیتی – محمد شاکری – سروش مرادی

انتشارات:کلک معلم

چاپ: 96

تعداد صفحات:372

شابک:  4 - 0 - 97581  - 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی: 4675218

0 تومان

برای اطلاع از قیمت و نحوه سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید: 
02166400067- 02166181920