جدید ارزان شد! سیر تا پیاز ریاضی هشتم گاج

سیر تا پیاز ریاضی هشتم گاج

کتاب سیر تا پیاز ریاضی هشتم گاج

مؤلفان : داریوش دارابی – رضا نصرت زاده

انتشارات گاج

129,000 تومان

103,200 تومان

9999 قلم

کتاب سیر تا پیاز ریاضی سال هشتم انتشارات گاج

 کتاب سیر تا پیاز ریاضی هشتم گاج، مجموعه کامل تست برای کنکور سراسری می باشد.این کتاب شامل تمامی مباحث و فرمول های ریاضی هشتم است.

تمامی مطالب، نکات و فرمول های هر فصل با توجه به حجم و اهمیت آن در چندین درسنامه آمده است. و بعد از هر درسنامه تعدادی پرسش چهارگزینه ای اعم از سراسری داخل و خارج و تالیفی.

در پاسخ تشریحی سوالات سیر تا پیاز ریاضی هشتم گاج به صورت کامل توضیح داده شده، بنابراین توصیه می کنیم باز هم پاسخ تشریحی را بررسی کنید. چون خواندن پاسخ ها تسلط شما رو بر مطالب درسی افزایش می دهد

در انتهای هر پایه یک آزمون جامع است تا شما بتوانید پس از اتمام مباحث، ارزیابی از خود داشته باشید