جدید ارزان شد! سیر تا پیاز ریاضی ششم ابتدایی گاج

سیر تا پیاز ریاضی ششم گاج

کتاب سیر تا پیاز ریاضی ششم ابتدایی گاج

مولف :گروه مولفان

انتشارات : گروه بین المللی گاج

150,000 تومان

120,000 تومان

9999 قلم

کتاب سیر تا پیاز ریاضی سال ششم گاج

 کتاب سیر تا پیاز ریاضی ششم ابتدایی گاج ، مجموعه کامل تست برای کنکور سراسری می باشد.این کتاب شامل تمامی مباحث و فرمول های ریاضی ششم ابتدایی است.

تمامی مطالب، نکات و فرمول های هر فصل با توجه به حجم و اهمیت آن در چندین درسنامه آمده است. و بعد از هر درسنامه تعدادی پرسش چهارگزینه ای اعم از سراسری داخل و خارج و تالیفی.

در پاسخ تشریحی سوالات سیر تا پیاز ریاضی ششم ابتدایی گاج  به صورت کامل توضیح داده شده، بنابراین توصیه می کنیم باز هم پاسخ تشریحی را بررسی کنید. چون خواندن پاسخ ها تسلط شما رو بر مطالب درسی افزایش می دهد

در انتهای هر پایه یک آزمون جامع است تا شما بتوانید پس از اتمام مباحث، ارزیابی از خود داشته باشید