جدید ارزان شد! زیست پایه میکرو گاج ( بانک تست)

زیست پایه میکرو گاج ( بانک تست)

بانک کتاب

مولفان: حمیدرضا زارع

انتشارات: گاج

تعداد صفحه: 792

چاپ: 97

شابک: 8- 821- 359- 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی: 5127578

165,000 تومان

132,000 تومان

9999 قلم

این کتاب شامل:

تست های طبقه بندی شده

تست های تالیفی و کنکوری سراسری سال های گذشته

ریست پایه دهم و یازدهم

ویژه کنکور!