نماد اعتماد الکترونیکی

ریاضیات تجربی جامع میکرو گاج

بانک کتاب 

مولفان: حسین اسفینی - یوسف داستان

انتشارات: گاج

تعداد صفحه: 696

چاپ: 97

شابک: 8- 834- 359- 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی: 5132963

69,000 تومان

110 قلم

این کتاب شامل:

  • درسنامه کامل و دقیق
  • پرسش های 4 گزینه ای
  • پاسخ نامه کاملا تشریحی

footerbottom