نماد اعتماد الکترونیکی

ریاضی سوم سیر تا پیاز گاج

بانک کتاب 

مولفان: مینا رضایی

انتشارات: گاج

تعداد صفحه: 232

چاپ: 97

شابک: 2- 315- 359- 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی: 4400536

31,000 تومان

110 قلم

این کتاب شامل:

  • درسنامه و آموزش کامل دروس
  • نکات و مثال ها
  • امتحان و پاسخ تمامی آن ها به صورت کامل
  • تست های چهار گزینه ای
  • سه کتاب در یک کتاب

footerbottom