نماد اعتماد الکترونیکی

جدید ارزان شد! فارسی جامع کنکور99 میکرو گاج

فارسی جامع کنکور99 میکرو گاج

120,000 تومان

96,000 تومان

50 قلم

فارسی جامع کنکور99 میکرو گاج

ساختار کتاب شامل:

درسنامه ،پرسش ها، پیوست، املا، سوالات کنکور سال98

در درسنامه ها:

معنی واژه: معنی واژه های هر درس به تفکیک قلمروهای سه گانه تحلیل متن(زبانی،ادبی،فکری) معفی شده اند

املا: واژه های دارای اهمیت املایی آمده انداین واژه ها در دو بخش واژگان هم آوا و تشابه و واژگان تک املا معرفی شده اند و همچنین واژگان هم خانواده هم آمده اند

زبان فارسی: نکات زبانی مطابق با کتاب درسی

آرایه های ادبی:آرایه های مطابق با کتاب درسی

تاریخ ادبیات: معرفی آثار ، شخصیت ها واطلاعات ادبی

مفاهیم: ابیات و عبارات متن درس ها

تست های آزمون های سراسری و منطبق با کتاب درسی جدید

تست سوالات تالیفی

پیوست املا: تست های املای کنکورهای گذشته که برای داوطلبان جدید مور استفاده قرار میگیرد

پیوست آرایه: تست آرایه های ادبی آزمون های سراسری

و سوالات آزمون های سراسری 98

میتوانید این کتاب را از بانک کتاب بطور رایگان سفارش دهید در صورتیکه خرید بالا 100 هزار تومان داشته باشید و  از مزایای ارسال رایگان کتاب بهره مند شوید.

فارسی جامع کنکور 99 میکرو طبقه بندی گاج
امیر نجات شجاعی، مهدی نظری
گاج
میکرو طبقه بندی
دوم متوسطه
دهم و یازدهم و دوازدهم
1398
624 ص
9786220303527