جدید ارزان شد! واژگان سطر به سطر عربی جامع کنکور سری مینی میکرو طلایی گاج

واژگان سطر به سطر عربی جامع کنکور سری مینی میکرو طلایی گاج

29,000 تومان

23,200 تومان

2020 قلم

واژگان سطر به سطر عربی جامع کنکور سری مینی میکرو طلایی گاج

  • ویژه‌ی رشته‌های ریاضی و تجربی
  • ویژه‌ی جمع‌بندی و مرور سریع
  • ارائه‌ی واژگان سطر به سطر، مترادف، متضاد، مشابهات و جمع مکسر 
  • ترجمه جملات مهم درس 
  • ارائه‌ی واژگان الفبایی

میتوانید این کتاب را از بانک کتاب سفارش  و در کوتاهترین زمان تحویل بگیرید.

واژگان سطر به سطر عربی جامع کنکور مینی میکروطلایی
راضیه یادگاری
گاج
مینی میکروطلایی
دوم متوسطه
دهم و یازدهم و دوازدهم
98
256
9786220300557