جدید ارزان شد! کتاب زیست شناسی جامع کنکور تجربی جلد 2 سری IQ کنکور 1400

کتاب زیست جامع کنکور تجربی جلد 2 سری IQ کنکور 1401

اطلاعات این محصول :

مشخصات نشر : تهران انتشارات بین المللی گاج  

مشخصات ظاهری :832 ص مصور جدول 22*29 س م

شابک : 6-458-030-622-978

شماره کتابشناسی ملی : 847154

مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای محمد عیسایی و جناب آقای اسفندیار طاهری

نوبت چاپ : 1400

285,000 تومان

242,250 تومان

9996 قلم

ویژگی های این محصول :

جلد دوم کتاب IQ زیست شناسی رشته ی تجربی مجموعه ای کامل از پاسخ های تسریحی برای تست های مندرج در جلد اول است.مؤلفان در این اثر به منظور افزایش تسلط داوطلبان تعداد قابل توجهی کادر آموزشی و نکات کنکوری نیز بیان کرده اند.شایان ذکر بوده که سایر گزینه ها هم برای تست های مورد نیاز بررسی شده و علت نادرستی آن ها ارائه شده است داوطلبان گرامی می توانند با تهیه ی جلد 1 این عنوان به مجموعه ی کاملی از تست های تالیفی و سراسری با درجه سختی های مختلف داشته باشد.

این کتاب با همکاری مشترک دکتر محمد عیسایی و دکتر اسفندیار طاهری گردآوری شده و آن ها با تالیف این کتاب دانش آموزان را با سبک سؤالات و شکل سریع رسیدن به پاسخ در کنکور سراسری آشنا می کنند.

این اثر که توسط انتشارات بین المللی گاج منتشر شده موارد زیر را دربردارد:

  • ارائه ی مباحث دهم یازدهم و دوازدهم

  • ویژه ی داوطلبان کنکور 140 تجربی

  • اولین و تنها کتاب زیست جامع متناسب با درجه سختی سؤالات کنکور 99

  • ارائه ی پاسخ تشریحیبرای بیش از 4300تست

  • ارائه ی بیش از 4000 جدول و مودار کاربردی

  • ارائه ی بیش از 2000 کادر نکات مهم و طلایی

  • ارائه ی بیش از 1000 کادر ترکیب مطالب مهم

  • ارائه ی تست های تالیفی و سراسری در جلد مکمل جلد 1