جدید ارزان شد! چهاردهه کتاب علوم انسانی کنکور میکروطبقه بندی گاج

14 کتاب علوم انسانی کنکور میکروطبقه بندی گاج

اطلاعات این محصول :

مشخصات نشر : تهران انتشارات گاج

مشخصات ظاهری : 968ص مصور جدول نمودار

شابک : 7-422-030-622-978

سال چاپ :1399

185,000 تومان

148,000 تومان

9999 قلم