جدید ارزان شد! ماجراهای من و درسام فیزیک دهم تجربی خیلی سبز

ماجراهای من و درسام فیزیک دهم تجربی خیلی سبز

بانک کتاب     

مولفان:  علی انواری – ایمان سلیمان زاده – مهدی هاشمی

انتشارات: حیلی سبز

چاپ: 97

شابک:2-102-218- 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی:5063736

74,000 تومان

59,200 تومان

109 قلم

کتاب ماجراهای من و درسام فیزیک سال دهم رشته تجربی انتشارات خیلی سبز