نماد اعتماد الکترونیکی

دین و زندگی 2 یازدهم تست خیلی سبز

گروه مؤلفان: حامد دورانی - فیروز نژاد نجف

انتشارات خیلی سبز

چاپ: 97

تعداد صفحه: 240

شابک: 6 - 371 - 412 - 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی: 4824205

29,000 تومان

91 قلم

شامی پرسش های 4 گزینه ای برای تفهیم بیشتر موضوعات و یادگیری برای آمادگی برای کنکور

به همراه پاسخ های کاملا تشریحی و نکات 

کتاب بر اساس کتاب درسی جدید است

footerbottom