جدید ارزان شد! آموزش شگفت انگیز ریاضی یازدهم رشته تجربی خیلی سبز

آموزش شگفت انگیز ریاضی یازدهم تجربی خیلی سبز

مؤلفان : محمد مصطفی ابراهیمی - حمید گلزاری

انتشارات خیلی سبز

سال چاپ : 1400

تعداد صفحات : 378ص

1,401,000 تومان

1,190,850 تومان

9999 قلم

  • درسنامه کامل و خود آموز

  • تعداد کم تست ها

  • پوشش تست های کنکور

  • پوشش تمارین کتاب درسی در تست ها

  • صفحه آرایی و گرافیک جذاب

  • پاسخ تشریحی کامل