جدید ارزان شد! ماجراهای من و درسام ریاضی و آمار دوازدهم خیلی سبز

ماجراهای من و درسام ریاضی و آمار دوازدهم خیلی سبز

بانک کتاب     

مولفان: فرشاد پور الیاس

انتشارات:خیلی سبز

چاپ: 97

شابک:1-574-412- 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی:51314777

24,000 تومان

19,200 تومان

109 قلم

درسنامه + نمونه سوال + امتحان

کتابی مناسب برای 20 گرفتن در دروس