جدید ارزان شد! ماجرا های من و درسام ریاضیات گسسته دوازدهم خیلی سبز

ماجرا های من و درسام ریاضیات گسسته دوازدهم خیلی سبز

بانک کتاب     

مولفان: مصطفی دیداری

انتشارات: خیلی سبز

چاپ: 97

شابک:9-594-412- 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی: 8854621

23,000 تومان

18,400 تومان

110 قلم

درسنامه + نمونه سوال + امتحان

کتابی مناسب برای 20 گرفتن در دروس