نماد اعتماد الکترونیکی

هندسه دوازدهم خیلی سبز

بانک کتاب    

مولفان: مهریار راشدی

انتشارات: خیلی سبز

تعداد صفحه:221

چاپ: 97

شابک0-568-412- 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی: 3212258

30,000 تومان

110 قلم

شامل پرسش های چهار گزینه ای به همراه پاسخ نامه کاملا تشریحی

footerbottom