نماد اعتماد الکترونیکی

فیزیک دوازدهم خیلی سبز جلد اول رشته ریاصی

بانک کتاب    

مولفان: رضا سبز میدانی - مهدی هاشمی

انتشارات: خیلی سبز

تعداد صفحه:298

چاپ: 97

شابک:8-575-412- 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی: 5652198

42,000 تومان

110 قلم

شامب پرسش های چهار گزینه ای

پاسخ های کاملا تشریحی

درسنامه کامل

شامل فصل های اول و دوم

footerbottom