نماد اعتماد الکترونیکی

حسابان دوازدهم خیلی سبز

بانک کتاب    

مولفان: میثم حمزه لویی - علی شهرابی - مهرداد کیوان

انتشارات: خیلی سبز

تعداد صفحه:355

چاپ: 97

شابک:8-591-412- 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی: 6632521

45,000 تومان

110 قلم

footerbottom