نماد اعتماد الکترونیکی

فیزیک دهم پیشرفته ریاضی خیلی سبز از مجموعه نردبام

بانک کتاب    

مولفان: احمد مصلایی - جمال خم خاجی - شاهین اقبال - علی حاجی باقری

انتشارات: خیلی سبز

تعداد صفحه: 340

چاپ: 97

شابک:3-161-412-600-978

شماره کتابشناسی ملی:3016603

42,000 تومان

110 قلم

footerbottom