نماد اعتماد الکترونیکی

تست زیست شناسی دوازدهم جلد اول خیلی سبز

بانک کتاب

پرسش های چهارگزینه ای زیست شناسی 3 جلد اول

مولف: دکتر کمیل نصری-دکتر حسن محمد نشتایی-دکتر سینا رضازاده سرابی و گروه آموزشی ماز

شابک : 7-600-412-600-978

شماره کتابشناسی ملی: 3032701

مشخصات ظاهری : 375 ص

نوبت چاپ : 97

55,000 تومان

110 قلم

پرسش های چهارگزینه ای زیست شناسی 3 

فهرست شامل:

-مولکول های اطلاعاتی

-جریان اطلاعات در یاخته ها

-انتقال اطلاعات در نسل ها

-تغییر در اطلاعات وراثتی

برای اطلاع از قیمت و نحوه سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید: 
02166400067- 02166181920

footerbottom