جدید ارزان شد! تست زیست شناسی دوازدهم

تست زیست شناسی دوازدهم جلد اول خیلی سبز

پرسش های چهارگزینه ای زیست شناسی 3

مولفان و نویسندگان : جناب آقای دکتر کمیل نصری-جناب آقای دکتر حسن محمد نشتایی-جناب آقای دکتر سینا رضازاده سرابی و گروه آموزشی ماز

شابک : 7-600-412-600-978

شماره کتابشناسی ملی: 3032701

مشخصات ظاهری : 375 ص

نوبت چاپ : 1398

دسته بندی کلی : آموزش،تست

تعداد صفحه : 687

دسته محصول : کتاب کمک آموزشی

165,000 تومان

132,000 تومان

9998 قلم

تست زیست شناسی دوازدهم جلد اول خیلی سبز

پرسش های چهارگزینه ای زیست شناسی 3 

فهرست شامل:

-مولکول های اطلاعاتی

-جریان اطلاعات در یاخته ها

-انتقال اطلاعات در نسل ها

-تغییر در اطلاعات وراثتی

کتاب زیست شناسی دوازدهم تست خیلی سبز در یک نگاه :

  • ساده سازی کتاب درسی و قابل فهمتر شدن آن
  • تست های ایده دار برای دانش آموزان قوی تر
  • تست های ترکیبی
  • عدم وجود پاسخ تشریحی مناسب برای تست های ترکیبی
  • جداول کاربردی 
  • عدم ذکر شماره فصل ترکیب شده در تست های ترکیبی

. همچنین می توانید جلد دوم این کتاب را از لینک مقابل تست زیست شناسی دوازدهم جلد دوم خیلی سبز خریداری نمایید.