نماد اعتماد الکترونیکی

ارزان شد! تست جامعه شناسی یازدهم

تست جامعه شناسی یازدهم

بانک کتاب 

پرسش های چهارگزینه ای جامعه شناسی 2 پایه یازدهم   

مولفان:  آلا نجمی – امیر حسین قدیانی منفرد

انتشارات: خیلی سبز

چاپ: 97

شابک:9-411-412- 600 - 978

شماره کتابشناسی ملی:3021502

36,000 تومان

28,800 تومان

110 قلم

فهرست شامل

-جهان فرهنگی

-فرهنگ جهانی

-نمونه های فرهنگ های جهانی

-باورها و ارزش ها بنیادین فرهنگ غرب

-چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب

-جامعه جهانی

-تحولات نظام جهانی

-جهان دو قطبی

-جنگ ها و تقابل های جهانی

به همراه پاسخ های تشریحی و پاسخنامه کلیدی