نماد اعتماد الکترونیکی

چند کنکور جلد پاسخ رشته انسانی خیلی سبز

چند کنکور جلد پاسخ رشته انسانی خیلی سبز

مولف: گروه مولفان

ناشر:انتشارات خیلی سبز

شابک:1-008-230-622-978

مشخصات ظاهری:334 ص - مصور- جدول 29*22 س م

50,000 تومان

40,000 تومان

20 قلم

چند کنکور جلد پاسخ خیلی سبز

این کتاب شامل جواب های جلد اول چند کنکور رشته انسانی می باشد.

میتوانید این کتاب را از بانک کتاب بطور رایگان سفارش دهید و مزایای ارسال رایگان کتاب بهره مند شوید.  

چند کنکور سوالانسانی را میتوانید از این لینک چند کنکور جلد سوال رشته انسانی خیلی سبزتهیه کنید.