جدید ارزان شد! جیبی زیست شناسی دوازدهم خیلی سبز

جیبی زیست شناسی دوازدهم خیلی سبز

مولف: عباس راستی بروجنی، الهام قدسی،امیر مردانی

انتشارات: خیلی سبز

صفحه: 349ص

چاپ: 98

شابک: 6-764-412-600-978

شماره کتابشناسی ملی: 54911953034301

15,000 تومان

12,000 تومان

99 قلم

جیبی زیست شناسی دوازدهم خیلی سبز

مزیت این کتاب جیبی بودن آن است که قابل حمل آسان می باشد

این کتاب دارای یک درسنامه مفید است که تمام نکات در آن گنجانده شده است به همراه کادرهای ویژه ای به نام نکات تصویری که نکات مهم کنکوری پنهان در درس آورده شده است

مرور جمع بندی مطالب آموزشی هر 3 کتاب

یک بخش پرسشنامه موجود است که جهت یادگیری و افزایش مهارت پاسخگویی به انواع پرسش ها می باشد و عبارت های مفهومی و کنکوری درست و نادرست نیز در این بخش گرداوری شده است

میتوانید این کتاب را از بانک کتاب بطور رایگان سفارش دهید در صورتیکه خرید بالا 100 هزار تومان داشته باشید و  از مزایای ارسال رایگان کتاب بهره مند شوید.