نماد اعتماد الکترونیکی

ارزان شد! گسسته و آمار احتمال جامع سری فصل آزمون خیلی سبز

گسسته و آمار احتمال جامع سری فصل آزمون خیلی سبز

مولف: مصطفی دیداری، سید وحید ذوالفقاری،سید مسعود طایفه، نرگس کارگر

انتشارات: خیلی سبز

چاپ: 97

صفحه: 188ص

شابک: 6-793-412-600-978

شکاره کتابشناسی ملی: 32122583029501

26,000 تومان

20,800 تومان

20 قلم

گسسته و آمار احتمال جامع سری فصل آزمون خیلی سبز

این کتاب از 10 فصل تشکیل شده است.

هر فصل تعدادی آزمون مبحثی دارد

انتهای هر فصل دو آزمون موجود است اولی استاندارد و دومی کمی سخت تر

فصل پایانی کتاب پر از آزمون های جامع از کل کتاب

تمرین های کتاب درسی و کنکور سال های قبل

میتوانید این کتاب را از بانک کتاب بطور رایگان سفارش دهید در صورتیکه خرید بالا 100 هزار تومان داشته باشید و  از مزایای ارسال رایگان کتاب بهره مند شوید.