نماد اعتماد الکترونیکی

ارزان شد! ریاضیات تجربی جامع سری فصل آزمون خیلی سبز

ریاضیات تجربی جامع سری فصل آزمون خیلی سبز

مولف: رسول محسنی منش، سروش موئینی،  میثم حمزه لویی،

انتشارات: خیلی سبز

چاپ: 97

صفحه: 227ص

شابک: 1-826-412-600-978

شماره کتابشناسی ملی: 32122583029801

33,000 تومان

26,400 تومان

ریاضیات تجربی جامع سری فصل آزمون خیلی سبز

آزمون های موضوعی: تست هایی برای مرور درس و بهترین روش برای جمع بندی فصل

آزمون های استاندارد: سوال های متشابه با کتاب درسی

آزمون های به سوی 100: سوال های سخت تری می باشند

و زمان هایی برای پاسخگویی لحاظ شده است که برای حرفه ای شدن باید این زمان ها را برای حل مسائل در نظر بگیرید.

میتوانید این کتاب را از بانک کتاب بطور رایگان سفارش دهید در صورتیکه خرید بالا 100 هزار تومان داشته باشید و  از مزایای ارسال رایگان کتاب بهره مند شوید.