نماد اعتماد الکترونیکی

ارزان شد! فیزیک جامع رشته تجربی سری فصل آزمون خیلی سبز

فیزیک جامع رشته تجربی سری فصل آزمون خیلی سبز

مولف: فرزاد نامی، روح اله علی پور، بهادر کامران، سعید منبری

انتشارات: خیلی سبز

چاپ: 98

صفحه:  252ص

شابک: 3-877-412-600-978

شماره کتابشناسی ملی: 55283643037401

45,000 تومان

36,000 تومان

20 قلم

فیزیک جامع رشته تجربی سری فصل آزمون خیلی سبز

آزمون های مبحثی: تست های متداول در کنکور و آزمون های آزمایشی

آزمون های جامع فصل: پایان هرفصل یک آزمون استاندارد در سزح آزمون سراسری یا آزمون به سوی 100 که سطح  سوالات بالاتری دارد و اکثرا  تست های سخت کنکور می باشد

آزمون های پایان هر کتاب: یک آزمون جامع از کتاب های فیزیک(1)، فیزیک(2)، و آزمون های جامع از کل مباحث ترم اول و ترم دوم دوازدهم و یک آزمون جامع از کل مباحث فیزیک(3)

آزمون های جامع: 5 آزمون که از نظر تعداد و سطح تستشبیه به کنکور سراسری می باشند.

میتوانید این کتاب را از بانک کتاب بطور رایگان سفارش دهید در صورتیکه خرید بالا 100 هزار تومان داشته باشید و  از مزایای ارسال رایگان کتاب بهره مند شوید.