نماد اعتماد الکترونیکی

جدید زیست شناسی جامع پایه (دهم و یازدهم) جلد اول خیلی سبز

زیست شناسی جامع پایه (دهم و یازدهم) جلد اول خیلی سبز

مولف: گروه آموزشی ماز، پوریا خیراندیش، فرزام فرهمندنیا

انتشارات: خیلی سبز

صفحه: 655ص

چاپ: 98

شابک: 0-526-412-600-978

شماره کتابشناسی ملی: 51437143024605

130,000 تومان

50 قلم

زیست شناسی جامع پایه (دهم و یازدهم) جلد اول خیلی سبز

میتوانید این کتاب را از بانک کتاب بطور رایگان سفارش دهید در صورتیکه خرید بالا 100 هزار تومان داشته باشید و  از مزایای ارسال رایگان کتاب بهره مند شوید.

footerbottom