تست زبان انگلیسی جامع(دهم،یازدهم،دوازدهم) کنکور99 خیلی سبز

مولف: رضا کیاسالار

انتشارات: خیلی سبز

صفحه: 514ص

چاپ: 98

شابک: 8-265-230-622-978

شماره کتابشناسی ملی: 57388893039501

94,000 تومان

75,200 تومان

10000 قلم

تست زبان انگلیسی جامع(دهم،یازدهم،دوازدهم) کنکور99 خیلی سبز

ویژگی های این کتاب:

بخش گرامر

  • درس‌نامه‌های گرامر به زبان ساده و روان 

واژه‌نامه و بخش واژگان:

  • یک کتاب به عنوان واژگان جامع انگلیسی که رایگان ضمیمه کتاب می باشد در اختیارتان قرارگرفته شده است

متن و مهارت:

  • کلی متن‌های کلوز و درک مطلب جمع آوری شده اندکه هم تالیفی هستند هم درک مطلب سراسری

پاسخنامه‌های کاملا تشریحی