جدید ارزان شد! پرسش های چهارگزینه ای دین و زندگی جامع (دهم و یازدهم و دوازدهم) جلد اول | کنکور 99+کلی تغییرات خوب

پرسش های چهارگزینه ای دین و زندگی جامع (دهم و یازدهم و دوازدهم) جلد اول | کنکور 99+کلی تغییرات خوب|درسنامه+سوال

نویسنده : زهرا سمیعی عارف 

با همکاری حامد دورانی

99,000 تومان

79,200 تومان

9999 قلم

الف)ورودیه:

1-هدف کلی : هدفی که هر درس با بیان مطالب آن،دنبال می کند.

2-مفاهیم اصلی: شامل کلیدواژه ها و مفاهیم مهم هر درس می باشد.

3-سؤالات اصلی درس:سؤال هایی که در مقدمه ی درس آمده و ادامه ی درس،پاسخی به آن است.

4-مقدمه:بخش ابتدایی هر درس می باشد.

ب)متن کتاب:

1-عنوان اصلی:در کتاب درسی،هردرس از چند بخش مهم تشکیل شده که تیترهای آن را تشکیل می دهد.

2-عنوان فرعی:از آنجا که بخش اعظم متن درس را،جملات توضیحی تشکیل می دهد،هرقسمت را به چند بخش جزئی تر تقسیم نموده ایم تا فهم مطالب آسان تر شود.

3-مطالب بسیارمهم:مطالبی که در کنکور سراسری بسیار تکرار شده یا باید بسیار موردتوجه قرار گیرد،برای دقت بیشتر،در ترام های خاکستری قرار گرفته اند.

4-مطالب مهم:مطالیی که مهم اند،پررنگ تر از سایر جملات نشان داده شده اند.

5-رابطه ی علت و معلولی:برای نشان دادن رابطه ی علت و معلولی،کلمات و عباراتی که حاوی چنین پیامی اند،با = نشان داده شده اند.

6-احادیث:احادیث معصومین بزرگواردر کادر جداگانه برای توجه بیشتر بیان شده اند.

پ)شرح مطالب :

1-توضیح : مطالبی که برای دسته بندی یا تشریح متن لازم بوده ،آمده است.

2-کلیدواژه: کلمات کلیدی هر قسمت،تعریف شده است.

3-پیام حدیث:پیام هایی که از احادیث درس استنباط می شود،آمده است.

4-رابطه ی علت و معلولی:نحوه ی استنباط این رابطه و علت و معلول در هر قسمت توضیح داده شده است.

5-تقدم و تأخر:هرجا که رابطه ی تقدم و تأخر مورد توجه بوده،توضیح داده شده است.

6-ارتباط مفهومی:هرجا که آیه یا بیت یا حدیثی با یکدیگر ارتباط داشته اند یا از این جهت که یک مفهوم را می رسانند یا از این جهت که زیر یک عنوان اصلی یا فرعی قرار می گیرند،آماده است.

7-نکته ی ترکیبی:گاهی اوقات برخی مطالب یک درس با مطالب درس های دیگر در کتاب دهم یا یازدهم مرتبط است.این ارتباط همراه با ذکر آدرس آن درس،توضیح داده شده است.

کتابهای چندکنکور 

کنکور بدهید قبل از آنکه کنکور بدهید

رشته انسانی،رشته ریاضی،رشته تجربی

نسخه دیجیتال جلد دوم این کتاب رو با یه تخفیف ویژه از kheilibooks App تهیه کنید.

برای کاهش هزینه ها،برای دسترسی راحتتر!برای جلوگیزی از قطع درخت ها،و برای کلی چیزای خوب دیگه...