جدید ارزان شد! تست علوم هفتم تیزهوشان خیلی سبز

تست علوم هفتم تیزهوشان خیلی سبز

اطلاعات این محصول : 

مشخصات نشر : تهران خیلی سبز 1392

مؤلفان و نویسندگان : جناب آقای شایان مهدی مظلوم

مشخصات ظاهری : 328ص مصور جدول 22*29 س م

نوبت چاپ : پنجاه و هشتم 1399

شابک : 3-59-6676-600-978

شماره کتابشناسی ملی : 3257110-2001714

80,000 تومان

64,000 تومان

9999 قلم

ویژگی های این محصول :

این کتاب شامل مفاهیم آموزشی پرسش های چهارگزینه ای و پیشرفته به ترتیب مفاهیم آموزشی آورده شده و همراه پاسخ های تشریحی است که با ویرایش جدید و مطابق جدیدترین تغییرات کتاب درسی تدوین شده است.به این ترتیب دانش آموزان عزیز می توانند پس از مطالعه ی عمیق مفاهیم درسی در هر فصل که مطابق با فصل های کتاب درسی است با پاسخ گوئی به پرسش ها نسبت به ارزیابی آموخته های خود و تکرار و تمرین بیشتر اقدام نمایند.

در متن کتاب سعی شده است با استفاده از تصاویر مناسب و مرتبط به درک بهتر مطلب کمک شود علاوه بر آن با توضیح کامل مطالب درسی کتاب به شکلی قابل درک نیاز دانش آموزان مختلف در این زمینه برآورده شود.در مجموع فصل بندی مطابق با کتاب درسی عناوین مرتبط و منطبق با روند درس و بیش از 1500 پرسش چهارگزینه ای می تواند تمام نیازهای شما دانش آموزان عزیز را برآورده سازد.