جدید ارزان شد! المپیادهای شیمی ایران مرحله اول جلد دوم

المپیادهای شیمی ایران مرحله اول جلد دوم

اطلاعات این محصول :

المپیادهای شیمی ایران 

مرحله اول

جلد دوم (دوره های چهاردهم تا بیست و ششم)

نویسنده و مؤلف : جناب آقای مرتضی خلینا و جناب آقای سید حیدر مروج

مشخصات نشر : تهران،دانش پژوهان جوان 

مشخصات ظاهری : ج.مصور،نمودار وزیری،جدول

شابک دوره : 1-29-5230-600-978

شابک جلد دوم : 7-100-288-600-978

شماره کتابشناسی ملی : 3652966

چاپ اول : 1398

قطع : وزیری

50,000 تومان

40,000 تومان

9999 قلم

ویژگی های این محصول :

سال هاست که از ذرات کلوئیدی در ساخت چسب ها استفاده می شود.همچنین در دهه ی اخیراستفاده از نانو ذرات معدنی،(مانند سیلیکا یا تیتانیوم اکسید) برای افزایش استحکام پلیمرها مورد توجه قرار گرفته است.تصویر روی جلد که با میکروسکوپ الکترونی تهیه شده است.نشان دهنده ی یک ذره ی کلوئیدی پوشیده شده با نانوذرات سیلیکا،به اندازه ی 5 میکرومتر است.تصویر پشت جلد،پیوستن این ذرات برای تشکیل یک لایه ی چسب را نشان می دهد.نواحی روشن تر که از به هم پیوستن نانوذرات تشکیل شده اند استحکام چسب را تا 20د برابر افزایش می دهند.این محصول برای اولینبار در جهان در سال 1390 و در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،توسط مرتضی خلینا سنتز شده است.