جدید ارزان شد! المپیادهای شیمی ایران مرحله دوم جلد اول

المپیادهای شیمی ایران مرحله دوم جلد اول

اطلاعات این محصول :

کتاب : المپیادهای شیمی ایران

مرحله دوم

جلد اول (دوره های هشتم تا هجدهم)

مشخصات نشر : تهران دانش پژوهان جوان 1391

مشخصات طاهری : ج

شماره کتابشناسی ملی : 2702716

شابک جلد اول : 8-88-5230-60-978

شابک دوره : 1-87-5230-600-978 

نوبت چاپ :سوم-1398

قطع :وزیری

46,000 تومان

36,800 تومان

9999 قلم

ویژگی های این محصول : 

نویسنده و مؤلف : جناب آقای محمد زرگر پور

دارنده ی مدال طلای کشوری المپیاد شیمی 1386

دارنده مدال طلای دانشجویی المپیاد شیمی 1389

دارنده ی مدال نقره ی جهانی المپیاد شیمی 2008