جدید ارزان شد! استوکیومتری و محلول ها

استوکیومتری و محلول ها

اطلاعات این محصول :

نردبان المپیاد شیمی

نویسنده و مؤلف : جناب آقای محمدرضا مس کاران

و جناب آقای علی اکبر کوچک زاده

مشخصات نشر : تهران انتشارات گچ 1398

مشخصات ظاهری : 250ص.مصور،جدول،نمودار

شابک :3-9-98131-600-978

شماره کتابشناسی ملی : 5720529

نوبت و سال چاپ : اول-پاییز 1398

47,000 تومان

37,600 تومان

9999 قلم

ویژگی های این کتاب :

این کتاب از مجموعه ی «نردبان المپیاد شیمی» به پرسش های دو بخش استوکیومتری و محلول ها اختصاص دارد.بیش از 450 سؤال چند گزینه ای از مرحله ی اول و دوم المپیادهای شیمی ایرتن،کانادا،استرالیا،کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارش و المپیادهای آزمایشی آیریسک گلچین شده تا همه ی موضوعات مرحله ی اول و دوم المپیاد پوشش داده شود.بعداز حل سؤالات حتما بخش پاسخ نامه ی تشریحی را به دقت مرور کنید.